Политика за бисквитки

В Cannadoca уважаваме вашата поверителност и се грижим за сигурността на вашите лични данни. Целта на тази Политика за поверителност („Политиката“) е да осигури адекватни и последователни гаранции за обработката на лични данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Директивата“) и цялото приложимо транспониращо законодателство на Директивата в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство („ЕС/ЕИП“),

Предполагаме, че всички посетители на нашия уебсайт и потребители на платформата на Cannadoca са прочели внимателно този документ и са съгласни с неговото съдържание. Ако някой не е съгласен с тази политика за поверителност, той трябва да се въздържа от използването на нашия уебсайт и платформа. Запазваме си правото да променяме нашата политика за поверителност според необходимостта. Продължаващото използване на уебсайта и платформата на Cannadoca, след като сте били информирани за всякакви подобни промени в тези условия, предполага приемане на ревизираната политика за поверителност.

ДОСТЪП ДО ДАННИ И ХОСТИНГ

Можете да посетите нашия уебсайт, без да разкривате лична информация. При всяко посещение на уебсайта уеб сървърът автоматично съхранява само така наречения лог файл на сървъра, който съдържа например името на искания файл, вашия IP адрес, датата и часа на заявката, обема на прехвърлените данни и заявеното доставчик (данни за достъп) и документира заявката. Тези данни за достъп се анализират изключително с цел осигуряване на безпроблемната работа на уебсайта и подобряване на нашата оферта. Обработката на данни се извършва въз основа на нашия легитимен интерес от подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт. Данните няма да бъдат предавани или използвани по друг начин. Въпреки това, ние си запазваме правото да проверяваме лог файловете на сървъра впоследствие, ако има някакви конкретни индикации за незаконна употреба.

Всички данни, събрани от Cannadoca, ще се съхраняват изключително в защитени хостинг съоръжения. Cannadoca има сключено споразумение за обработка на данни със своя доставчик, което гарантира съответствие с Директивата. Всички хостинги се извършват в съответствие с най-високите правила за сигурност.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И ОТ КАКВИ ИЗТОЧНИЦИ?

Получаваме почти всички ваши лични данни от вас. Вие ни предоставяте директно примерна информация, например чрез попълване на регистрационни формуляри и данни за покупка. Ние също така получаваме вашите данни директно от вас, когато изпратите запитване по някой от избраните от вас начини: като ни пишете имейл, като изпратите писмена заявка до нас, обадете се на нашата линия за поддръжка на клиенти и т.н. Ние обработваме Вашите лични данни с Ваше съгласие, изразено в момента на регистрация в Уебсайта и в момента на потвърждаване на транзакция, извършена в Уебсайта. Вашето съгласие за обработка на личните ви данни е напълно доброволно, но неизпълнението на съгласието прави невъзможно регистрирането и пазаруването през уебсайта. Ние използваме данните, които ни разкривате, за да изпълним договора и да обработим вашите запитвания. Ако не ни предоставите исканите данни, може да се наложи да анулираме продукт или услуга, които сте поръчали, но ако го направим, ние ще ви уведомим навреме.

Може да събираме следните категории лични данни за вас:

Комуникационни данни , които включват всяка комуникация, която изпращате до нас, независимо дали е чрез формата за контакт на нашия уебсайт, чрез имейл, текст, съобщения в социалните медии, публикуване в социалните медии или всяка друга комуникация, която ни изпращате. Ние обработваме тези данни за целите на комуникация с вас, за водене на записи и за установяване, изпълнение или защита на правни искове. Нашето законно основание за това обработване са нашите законни интереси, които в този случай са да отговаряме на изпратени до нас съобщения, да съхраняваме записи и да установяваме, преследваме или защитаваме правни искове.

Клиентски данни , които включват данни, свързани с всякакви покупки на стоки и/или услуги, като вашето име, длъжност, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер, данни за контакт, данни за покупка и данни за вашата карта. Ние обработваме тези данни, за да доставяме стоките и/или услугите, които сте закупили, и да съхраняваме записи за такива транзакции. Нашето законно основание за тази обработка е изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор.

Потребителски данни , които включват данни за това как използвате нашия уебсайт и всякакви онлайн услуги, заедно с всички данни, които публикувате за публикуване на нашия уебсайт или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да работим с нашия уебсайт и да гарантираме, че ви е предоставено подходящо съдържание, за да гарантираме сигурността на нашия уебсайт, да поддържаме резервни копия на нашия уебсайт и/или бази данни и да дадем възможност за публикуване и администриране на нашия уебсайт, други онлайн услуги и бизнес. Нашето законно основание за тази обработка са нашите законни интереси, които в този случай са да ни позволят правилно да администрираме нашия уебсайт и нашия бизнес.

Технически данни което включва данни за използването от ваша страна на нашия уебсайт и онлайн услуги, като вашия IP адрес, вашите данни за вход, подробности за вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уебсайт, показвания на страници и пътища за навигация, подробности за броя пъти, които използвате нашия уебсайт, настройки за часовата зона и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уебсайт. Източникът на тези данни е от нашата система за проследяване на анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме вашето използване на нашия уебсайт и други онлайн услуги, за да администрираме и защитаваме нашия бизнес и уебсайт, за да ви доставяме подходящо съдържание и реклами и да разберем ефективността на нашата реклама. Нашето законно основание за тази обработка са нашите законни интереси, които в този случай са да ни позволят правилно да администрираме нашия уебсайт и нашия бизнес и да развиваме нашия бизнес и да решаваме нашата маркетингова стратегия.

Маркетингови данни , които включват данни за вашите предпочитания при получаване на маркетинг от нас и нашите трети страни и вашите комуникационни предпочитания. Ние обработваме тези данни, за да ви позволим да участвате в нашите промоции като състезания, теглене на награди и безплатни подаръци, за да ви доставяме подходящо съдържание и реклами на уебсайта и да измерваме или разбираме ефективността на тази реклама. Нашата законна основа за тази обработка са нашите законни интереси, които в този случай са да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развиваме, да развиваме нашия бизнес и да решаваме нашата маркетингова стратегия.
Можем да използваме Клиентски данни, потребителски данни, технически данни и маркетингови данни, за да ви предоставим подходящо съдържание и реклами на уебсайта (включително реклами във Facebook или други дисплейни реклами) и да измерим или разберем ефективността на рекламата, която ви обслужваме. Нашата законна основа за тази обработка са законни интереси, които трябва да развият нашия бизнес.
Ние показваме лични препоръки на доволни клиенти на нашия сайт в допълнение към други одобрения. С ваше съгласие можем да публикуваме вашата препоръка заедно с вашето име. Ако искате да актуализирате или изтриете вашата препоръка, можете да се свържете с нас на info@Cannadoca.com.
Ние не събираме никакви чувствителни данни за вас. Чувствителните данни се отнасят до данни, които включват подробности за вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикати, информация за вашето здраве и генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.

КОНТРОЛЕР НА ДАННИ

Cannadoca обработва лични данни както като обработващ, така и като администратор, както е определено в Директивата.

Вашият администратор на лични данни е: Cannadoca GmbH, Германия, 80801 Мюнхен, улица Франц-Йозеф 11, телефон за връзка +49-89-2316-4641, e-mail: info@Cannadoca.com.

КОЛКО ДЪЛГО ОБРАЩАВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

След приключване на договора или изтриване на вашия клиентски акаунт, всяка по-нататъшна обработка на вашите данни ще бъде ограничена и вашите данни ще бъдат изтрити след изтичане на срока на съхранение, приложим съгласно съответните разпоредби, освен ако не сте изрично съгласни за по-нататъшното използване на вашите данни или си запазваме правото да използваме допълнително вашите лични данни в обхвата и по начин, разрешен от закона. Ако има вероятност от правен спор, ние може да запазим вашите данни по-дълго, докато не изтече законовата давност за подаване на жалба или действие и/или окончателното решение не бъде окончателно. При изтриване нашите системи ще запазят само такава архивна информация за вашите транзакции, когато запазването на данни е свързано, напр. с всякакви претенции, които може да имате, например по законова гаранция или във връзка със законодателството, обвързващо за нас (напр. търговски и данъчни периоди на запазване).

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Нашият уебсайт може да бъде използван и достъпен, без да ни казвате кой сте. Някои услуги обаче може да изискват от вас да ни предоставите лични данни. Ние използваме информацията, която събираме, за да управляваме и поддържаме нашия сайт, да обработваме вашите поръчки, да ви изпращаме маркетингови съобщения, да отговаряме на вашите въпроси и притеснения. Ние ще използваме вашите лични данни само за цел, за която са събрани, или за разумно съвместима цел, ако е необходимо. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или какъвто и да е вид автоматизирано профилиране.

КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние разкриваме вашите данни на спедиторската компания в обхвата, необходим за доставката на поръчаните стоки. В зависимост от доставчика на платежни услуги, който сте избрали по време на процеса на поръчка, ние разкриваме данните за плащане, събрани за целите на обработката на поръчката, на банката, натоварена да обработва плащането и, според случая, на поръчания от нас доставчик на платежни услуги или на избраната платежна услуга. Някои от тези данни се събират от самите избрани доставчици на платежни услуги, ако отворите сметка при тях. В такъв случай, по време на процеса на поръчка, трябва да се регистрирате при вашия доставчик на платежни услуги, като използвате данните си за достъп. В това отношение се прилага известието за поверителност на съответния доставчик на платежни услуги. Освен това може да се наложи да споделим вашите лични данни със страните, посочени по-долу:
Доставчици на услуги, които предоставят ИТ и системни административни услуги;
Професионални съветници, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;
Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за дейности по обработка;
Трети страни, на които продаваме, прехвърляме или сливаме части от нашия бизнес или нашите активи;
Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме вашите данни, да зачитат сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние позволяваме на такива трети страни да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите инструкции.

КАК И В КОИ ТЕРИТОРИИ И ЮРИСДИКЦИИ НИЕ ОБРАЩАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ?

Вашата информация, събрана чрез уебсайта и платформата на Cannadoca, може да се съхранява и обработва в Съединените щати, Европа или всяка друга страна, в която Cannadoca или нейните дъщерни дружества, филиали или доставчици на услуги поддържат съоръжения. Cannadoca може да прехвърли информацията, която събираме за вас, включително лична информация, на свързани лица или на други трети страни отвъд границите и от вашата страна или юрисдикция в други държави или юрисдикции по целия свят. Например някои от нашите доставчици трети страни може да се намират извън ЕС. Когато случаят е такъв, ние ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че са взети правилните мерки за сигурност, така че правата ви на поверителност да продължат да бъдат защитени, както е посочено в тази политика. С изпращането на вашите лични данни вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Всяка информация, съхранявана на платформата на Cannadoca, се третира като поверителна. Цялата информация се съхранява сигурно и е достъпна само от оторизиран персонал. Cannadoca прилага и поддържа подходящи технически, защитни и организационни мерки за защита на личните данни срещу неоторизирана или незаконна обработка и използване, както и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, кражба или разкриване. Въведохме мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Нашите доставчици са внимателно подбрани, ние изискваме от тях да използват подходящи средства за защита на поверителността ви и за гарантиране на сигурността на вашата лична информация. Въпреки това, сигурността на предаването на информация през Интернет или мобилните комуникации не може да бъде гарантирана; всяка комуникация с нас по посочения начин е на ваш собствен риск.

В случай, че личната информация бъде компрометирана като нарушение на сигурността, Cannadoca незабавно ще уведоми нашите клиенти в съответствие с приложимото законодателство.

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Нашето законно основание за обработване на вашите лични данни за изпращане на маркетингови съобщения е вашето съгласие. Може да ви изпращаме маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас за нашите стоки или услуги или сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения. Можете да ни помолите да спрем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време, като следвате връзките за отказване във всяко маркетингово съобщение, изпратено до вас, ИЛИ като ни изпратите имейл на info@Cannadoca.com по всяко време. Ако се откажете да получавате маркетингови съобщения, това отказване не се отнася за лични данни, предоставени в резултат на други транзакции, като покупки, гаранционни регистрации и др.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ?

Приложимото законодателство за защита на данните ви предоставя всеобхватни права на субектите на данни (права на информация и намеса) спрямо администратора на лични данни по отношение на обработката на вашите лични данни, за което ви информираме по-долу:

  • Право на достъп от субекта на данните
  • Право на поправка
  • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
  • Право на ограничаване на обработката
  • Право да бъдеш информиран
  • Право на преносимост на данни
  • Право на оттегляне на дадено съгласие
  • Право на подаване на жалба

ИЗПЪЛНЕНИЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

В съответствие с принципите на Щита за поверителност на ЕС, Cannadoca се ангажира да разрешава жалби относно вашата поверителност и нашето събиране или използване на вашата лична информация. Субектите на данни в ЕС и Швейцария с въпроси или притеснения относно използването на техните лични данни трябва да се свържат с нас на: info@Cannadoca.com.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Имате право да възразите срещу обработването на вашите данни от Cannadoca, дори ако се основава на нашите законни интереси, упражняване на официални правомощия, директен маркетинг и статистика. Ако искате да ограничим обработката на вашите данни, моля, свържете се с нас на: info@Cannadoca.com. Ако упражните правото си на възражение, ние ще спрем да обработваме съответните данни, но си запазваме правото на по-нататъшна обработка, ако можем да докажем убедителни причини, заслужаващи защита за обработването, които надделяват над вашите интереси, основни права и свободи, или ако обработването служи за отстояване, упражняване или защита на правни искове.

БИСКВИТКИ

За да направим вашето посещение на нашия уебсайт привлекателно и да позволим използването на определени функции, ние използваме така наречените бисквитки на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра ви (т.нар. сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на вашия терминал и позволяват на нас или на нашите партньорски компании (бисквитки на трети страни) да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение (постоянни бисквитки). Ако са зададени бисквитки, те събират и обработват специфична потребителска информация, като данни за браузър и местоположение, както и стойности на IP адреса според индивидуалните изисквания. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да варира в зависимост от бисквитката. В някои случаи бисквитките се използват за опростяване на процеса на поръчка чрез запазване на настройки (напр. запомняне на съдържанието на виртуална пазарска кошница за по-късно посещение на уебсайта). Ако личните данни се обработват и от индивидуални бисквитки, зададени от нас, обработката се извършва или за изпълнение на договора, или за защита на нашите законни интереси за възможно най-добрата функционалност на уебсайта и удобен за клиента и ефективен дизайн на страницата посещение. Моля, имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на бисквитки и можете да решите индивидуално за тяхното приемане или да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките за бисквитки. Това е описано в помощното меню на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките за бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от този уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Този уебсайт може да включва връзки към уебсайтове, плъгини и приложения на трети страни. Щракването върху тези връзки или разрешаването на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние не контролираме тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напуснете нашия уебсайт, ние ви насърчаваме да прочетете известието за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

ВАЛИДНОСТ И ПРОМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА

Всички изменения на Политиката ще бъдат обявени за нейната актуализирана версия на тази страница.

preloader