Всеки нов профил получава 10% отстъпка при първата поръчка

Лабораторни резултати

лабораторни доклади и резултати

Cannadoca стриктен контрол и тестване

В допълнение към нашата лаборатория, където тестваме всички цветове, почва и екстракти на седмична база, всички продукти на Cannadoca се изпращат в независима лаборатория за потвърждение.

Ние предприемаме тази стъпка, за да гарантираме, че всички продукти съдържат точното количество CBD, което е на етикета.

Както вече споменахме, ние не правим компромис с качеството. От избора на правилните атмосферни условия и полета, през сеитбата и отглеждането до крайния продукт, целият процес се наблюдава и контролира постоянно.

лого

Ето защо избираме да работим с Fundación Canna като независима лаборатория.

По наше мнение Fundación Canna е най-квалифицираната и надеждна лаборатория за канабиноиди в Европа, както и една от водещите лаборатории в света. По този начин можем да сме сигурни в качеството на крайния продукт.
Ето защо нашият екип единодушно реши да въведе от първия ден, така наречения “ CANNADOCA 360° подход „. Благодарение на този подход ние издигаме тестовете на продукти и съставки на следващо ниво, като обхващаме целия спектър от изследвания без никакви отстъпки.
В допълнение към стандартните доклади за канабиноиди, ние тестваме нашите продукти за терпени, тежки метали, микробиология и пестициди. Всъщност, правейки това, ние отново повтаряме всички анализи, които правим вътрешно.

Ако проявявате интерес и искате да се запознаете с нашите вътрешни доклади, моля, изпратете ни имейл.
За да избегнем превръщането на този раздел в претоварен със сложна материя, решихме да публикуваме само официалните независими доклади и резултати от Fundación Canna.

Лабораторни доклади и резултати от Fundacion Canna

preloader