Zasady i warunki

ZASADY I WARUNKI

Szanowny Kliencie, to jest nasz zespół pragnienie i codzienne wysiłki, aby zapewnić Państwu najlepszą jakość produktu możemy rozwijać. Chcemy spełnić Państwa wymagania i sprawić, aby byli Państwo zadowoleni z każdego zakupu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub potrzebujesz więcej szczegółów na temat CBD, na temat produktów, na temat warunków dostawy, prosimy o kontakt z naszym zespołem przed złożeniem zamówienia na zakup.

Mail: [email protected]

Tel:+49-89-2316-4641

WYŁĄCZENIE

Każda osoba jest inna, dlatego CBD ma spersonalizowany wpływ na różne osoby. Nie ma standardowego leczenia i reakcji dla wszystkich. Niektórzy z nas mogą potrzebować niewielkiej dawki CBD, podczas gdy inni muszą wziąć znacznie więcej, aby osiągnąć docelową ilość. Ponieważ każdy ma inne doświadczenie z CBD, my w Cannadoca nie możemy w 100% zagwarantować standardowego rezultatu.

To, co zalecamy, to czytanie artykułów naukowych na temat skuteczności CBD dla Twoich szczególnych potrzeb i okoliczności. CBD to niepsychoaktywny kannabinoid występujący w konopiach indyjskich i indyjskich, dlatego efekty – psychiczne lub fizyczne – mogą nie być odczuwalne.

Cannadoca sprzedaje produkty zawierające kannabidiol (CBD), kannabinoid występujący w konopiach indyjskich i indyjskich. Jesteśmy zobowiązani do zachowania pełnej zgodności z przepisami, a ponieważ produkty te nie zostały ocenione przez FDA, nie możemy twierdzić, że produkty zawierające kannabidiol przyniosą jakiekolwiek korzyści.

Konopie zawierające nie więcej niż 0,3% THC są legalne, jednak Cannadoca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność w poszczególnych krajach i nie udziela porad prawnych. Prosimy o poinformowanie się o statusie prawnym produktów na bazie konopi w Państwa kraju, ponieważ nie możemy zagwarantować dostawy. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić legalność produktów z konopi i CBD w Twoim kraju.

1) Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony, gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat. Jeśli nie jesteśmy pewni Twojego wieku, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego zamówienia.

2) Składając zamówienie w Cannadoca, przyjmujesz na siebie całą odpowiedzialność za legalność produktów, które zostaną do Ciebie wysłane. Wszystkie produkty na stronie internetowej są prawnie dozwolone w UE. Twoim obowiązkiem jest znać zasady i przepisy celne obowiązujące w Twoim kraju.

3) Cannadoca.com nie gwarantuje w żaden sposób, że produkty dostępne na tej stronie są ważne, legalne lub dozwolone w Twoim kraju.

4) Cannadoca.com nie zapewnia żadnej pomocy medycznej

5) Akceptujesz, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, kary, utratę dochodu lub własności wynikające z zakupu, konsumpcji, użytkowania lub nadużywania produktu z Cannadoca.com. Firma i jej właściciele, przedstawiciele i pracownicy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

6) Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej usługi, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cannadoca szanuje Twoją prywatność. Postępujemy z Twoimi danymi osobowymi w sposób pełen szacunku. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres i inne obowiązkowe informacje potrzebne podczas rejestracji i składania zamówień na Cannadoca. Cannadoca nie przekaże żadnych Twoich danych osobowych osobom trzecim.

JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE PRZETWARZAMY

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Nie obejmuje danych zanonimizowanych.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych o Tobie:

  • Dane komunikacyjneobejmują wszelką komunikację, którą Państwo do nas wysyłają, czy to poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, poprzez e-mail, tekst, wiadomości w mediach społecznościowych, posty w mediach społecznościowych lub jakąkolwiek inną komunikację, którą Państwo do nas wysyłają. Przetwarzamy te dane w celu komunikacji z Państwem, prowadzenia dokumentacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku dotyczą udzielania odpowiedzi na przesłane do nas wiadomości, prowadzenia rejestrów oraz ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  • Dane klientaobejmują dane dotyczące wszelkich zakupów towarów i/lub usług, takie jak nazwisko, tytuł, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe, szczegóły zakupu oraz dane karty. Przetwarzamy te dane w celu dostarczenia zakupionych przez Państwa towarów i/lub usług oraz w celu prowadzenia ewidencji takich transakcji. Naszą podstawą prawną dla tego przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Państwem a nami i/lub podjęcie kroków na Państwa życzenie w celu zawarcia takiej umowy.
  • Dane użytkownikaobejmują dane dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz wszelkich usług online, a także wszelkie dane, które użytkownik umieszcza w celu opublikowania na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług online. Przetwarzamy te dane w celu obsługi naszej strony internetowej i zapewnienia dostarczenia Państwu odpowiednich treści, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, utrzymania kopii zapasowych naszej strony internetowej i/lub baz danych oraz w celu umożliwienia publikacji i administracji naszej strony internetowej, innych usług online oraz prowadzenia działalności. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku mają na celu umożliwienie nam właściwego administrowania naszą stroną internetową i naszą działalnością.
  • Dane technicznektóre obejmują dane na temat korzystania z naszej strony internetowej i usług online, takie jak adres IP, dane logowania, szczegóły dotyczące przeglądarki, długość wizyty na stronach w naszej witrynie, odsłony stron i ścieżki nawigacji, szczegóły dotyczące liczby razy korzystania z naszej witryny, ustawienia strefy czasowej i inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszej witryny. Źródłem tych danych jest nasz system śledzenia analitycznego. Przetwarzamy te dane, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i innych usług online, aby administrować i chronić naszą działalność i stronę internetową, aby dostarczać Państwu odpowiednie treści i reklamy oraz aby zrozumieć skuteczność naszych reklam. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku mają na celu umożliwienie nam właściwego administrowania naszą stroną internetową i naszą działalnością oraz rozwijanie naszej działalności i decydowanie o naszej strategii marketingowej.
  • Dane marketingowe obejmują dane dotyczące preferencji użytkownika w zakresie otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencji komunikacyjnych. Przetwarzamy te dane, aby umożliwić Ci udział w naszych promocjach, takich jak konkursy, losowania nagród i darmowe prezenty, aby dostarczyć Ci odpowiednie treści na stronie internetowej i reklamy oraz zmierzyć lub zrozumieć skuteczność tych reklam. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na badaniu, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijaniu ich, rozwijaniu naszej działalności oraz ustalaniu naszej strategii marketingowej.
  • Możemy korzystać z Danych Klienta, Danych Użytkownika, Danych Technicznych i Danych Marketingowych w celu dostarczenia Użytkownikowi odpowiednich treści i reklam w witrynie internetowej oraz w celu pomiaru lub zrozumienia skuteczności reklam, które przekazujemy Użytkownikowi. Naszą podstawą prawną do przetwarzania danych są uzasadnione interesy, które mają na celu rozwój naszej działalności.

DANE WRAŻLIWE

Nie gromadzimy żadnych Wrażliwych Danych o użytkowniku. Dane wrażliwe to dane zawierające szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne. Nie zbieramy żadnych informacji o wyrokach karnych i wykroczeniach.

Jeżeli jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych na mocy prawa lub na podstawie warunków umowy między nami, a Państwo nie dostarczą nam tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy (np. dostarczyć Państwu towary lub usługi). Jeśli nie podasz nam wymaganych danych, możemy być zmuszeni do anulowania zamówionego produktu lub usługi, ale jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię o tym w tym czasie.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane lub w razie konieczności do celów, które są z nimi racjonalnie zgodne. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem [email protected]. W przypadku, gdy będziemy musieli wykorzystać Państwa dane do nowego, niepowiązanego celu, poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawy prawne przetwarzania.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani żadnego rodzaju zautomatyzowanego profilowania.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych jest Państwa zgoda lub nasze uzasadnione interesy (mianowicie rozwój naszej działalności).

Możemy wysyłać Ci komunikaty marketingowe, jeśli dokonałeś zakupu lub poprosiłeś o informacje na temat naszych towarów lub usług, lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych i w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania takich komunikatów od tego czasu.

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie wysyłania mu wiadomości marketingowych, korzystając z linków rezygnacji znajdujących się w każdej wysłanej do niego wiadomości marketingowej LUB wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] w dowolnym momencie.

Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, rezygnacja ta nie dotyczy danych osobowych przekazywanych w wyniku innych transakcji, takich jak zakupy, rejestracja gwarancji itp.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych użytkownika stronom wymienionym poniżej:

  • Dostawcy usług, którzy świadczą usługi IT i administracji systemami.
  • Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele
  • Organy rządowe, które wymagają od nas raportowania działań związanych z przetwarzaniem danych.
  • stronom trzecim, którym sprzedajemy, przekazujemy lub łączymy części naszej działalności lub naszych aktywów.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich, którym przekazujemy Państwa dane, aby przestrzegały bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Pozwalamy takim stronom trzecim na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, zmianie, ujawnieniu lub dostępowi do danych osobowych bez upoważnienia. Ponadto zezwalamy na dostęp do danych osobowych tylko tym pracownikom i partnerom, którzy mają biznesową potrzebę poznania takich danych. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i muszą zachować ich poufność.

Posiadamy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

LINKI OSÓB TRZECICH

Niniejsza witryna może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie na te linki lub umożliwienie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, zachęcamy do zapoznania się z informacją o prywatności na każdej odwiedzanej stronie.

COOKIES

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub aby ostrzegała go, gdy strony internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie, należy pamiętać, że niektóre części tej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo.

POLITYKA WYSYŁKOWA

Twoje zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez osobę, która złożyła zamówienie. Jeśli jedna lub więcej zamówionych pozycji jest niedostępna w momencie składania zamówienia, nie będziemy w stanie zrealizować Twojego żądania i dokonamy pełnego zwrotu pieniędzy. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Państwa drogą mailową. Cannadoca wysyła przesyłki pocztą zwykłą i standardową. Zamówienia międzynarodowe wiążą się z dodatkowymi opłatami za wysyłkę i muszą spełniać przepisy dotyczące sprzedaży tych produktów do danego kraju.

Produkty Cannadoca są legalne w większości miejsc. Jako konsument jesteś odpowiedzialny za poznanie lokalnego prawa i przepisów przed złożeniem zamówienia. Obecnie istnieje wiele innych krajów, które zezwalają na sprzedaż produktów na bazie konopi, a zamówienia złożone podczas specjalnych promocji lub w święta są wyłączone. Nie wysyłamy w święta narodowe.

JAK DŁUGO BĘDZIESZ CZEKAĆ NA SWOJĄ PRZESYŁKĘ?

ZAMÓWIENIA UE

Dla wszystkich zamówień wysyłanych w obrębie UE, standardowy czas wysyłki wynosi 3-5 dni roboczych. Oferujemy przyspieszone opcje wysyłki, które obejmują: Overnight (1-business day,) 2-business days, 3-business days, and 3-5 business days (standard.) Zamówienia należy składać od poniedziałku do piątku 8:00 AM-2: 00 PM PST, aby zamówienie zostało wysłane tego samego dnia. Wszystkie zamówienia złożone po 2:00 PM PST M-F lub w weekendy (Sat. & Sun.) będą wysyłane następnego dnia roboczego.

ZAMÓWIENIA POZA UE

Dla wszystkich zamówień wysyłanych poza USA, Twoje zamówienie będzie pochodzić z UE. Zamówienia realizujemy w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, chyba że zaznaczono inaczej. Zamówienia są przetwarzane i wysyłane w regularnych godzinach pracy (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 CET, z wyłączeniem świąt). Zamówienia złożone podczas specjalnych promocji lub w dni świąteczne są wyłączone. Nie wysyłamy w święta narodowe. Wysyłamy za pomocą standardowej metody wysyłki

INSPEKCJA

Wysyłamy na cały świat, ale niektóre kraje mają przepisy importowe, które opóźniają transport produktów na bazie konopi. Mamy nadzieję, że wkrótce cały świat dowie się o rozwiązaniach konopnych, a tymczasem powiadomimy Cię natychmiast, jeśli kontrola z Twojej poczty lub urzędu celnego opóźni Twoją przesyłkę.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza umowa (oraz wszelkie dalsze zasady, polityki lub wytyczne włączone przez odniesienie) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących konfliktów prawnych.

DANE KONTAKTOWE

Europa Zapytanie:

Cannadoca GmbH
Niemcy, 80801 Monachium, Franz-Joseph Street 11

Tel: +49-89-2316-4641
[email protected]