POLITYKA COOKIE

POLITYKA COOKIE

W Cannadoca szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Celem niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”) jest zapewnienie odpowiednich i spójnych zabezpieczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („Dyrektywa”) oraz wszystkimi odpowiednimi przepisami transponującymi Dyrektywę w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym („UE/EOG”),

Zakładamy, że wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową i użytkownicy platformy Cannadoca dokładnie zapoznali się z niniejszym dokumentem i zgadzają się z jego treścią. Jeśli ktoś nie zgadza się z niniejszą polityką prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania z naszej strony internetowej i platformy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w zależności od potrzeb. Dalsze korzystanie ze strony internetowej i platformy Cannadoca po otrzymaniu informacji o wszelkich zmianach w tych warunkach oznacza akceptację zmienionej polityki prywatności.

DANE DOSTĘPOWE I HOSTING
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdej wizycie na stronie internetowej serwer sieciowy zapisuje automatycznie tylko tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje żądanie. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej i poprawy naszej oferty. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie będą przekazywane dalej ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików logowania serwera, jeśli pojawią się konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użytkowanie.

Wszystkie dane zebrane przez Cannadoca będą przechowywane wyłącznie w bezpiecznych obiektach hostingowych. Cannadoca zawarła umowę o przetwarzaniu danych ze swoim dostawcą, co zapewnia zgodność z dyrektywą. Wszystkie usługi hostingowe wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY I Z JAKICH ŹRÓDEŁ?
Prawie wszystkie Państwa dane osobowe otrzymujemy od Państwa. Przykładowe informacje przekazują nam Państwo bezpośrednio, np. poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych i danych dotyczących zakupów. Dane otrzymujemy również bezpośrednio od Ciebie, gdy składasz zapytanie w dowolnie wybrany przez Ciebie sposób: pisząc do nas e-mail, składając pisemną prośbę, dzwoniąc na naszą linię obsługi klienta itd. Przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, wyrażoną w momencie rejestracji w Serwisie oraz w momencie potwierdzenia transakcji dokonanej w Serwisie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia rejestrację w serwisie i dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem. Dane, które nam Państwo ujawnią, wykorzystujemy do realizacji umowy i przetwarzania Państwa zapytań. Jeśli nie podasz nam wymaganych danych, możemy być zmuszeni do anulowania zamówionego produktu lub usługi, ale jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię o tym w tym czasie.

Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych o Tobie:
Dane komunikacyjne, które obejmują wszelką komunikację wysyłaną do nas przez użytkownika, czy to poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, poprzez e-mail, tekst, wiadomości w mediach społecznościowych, posty w mediach społecznościowych lub jakąkolwiek inną komunikację wysyłaną do nas. Przetwarzamy te dane w celu komunikacji z Państwem, prowadzenia dokumentacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku dotyczą udzielania odpowiedzi na przesłane do nas wiadomości, prowadzenia rejestrów oraz ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Dane Klienta, które obejmują dane dotyczące wszelkich zakupów towarów i/lub usług, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe, szczegóły zakupu i dane karty. Przetwarzamy te dane w celu dostarczenia zakupionych przez Państwa towarów i/lub usług oraz w celu prowadzenia ewidencji takich transakcji. Naszą podstawą prawną dla tego przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Państwem a nami i/lub podjęcie kroków na Państwa życzenie w celu zawarcia takiej umowy.
Dane Użytkownika, które obejmują dane o sposobie korzystania z naszej strony internetowej i wszelkich usług online wraz z wszelkimi danymi, które użytkownik umieszcza w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług online. Przetwarzamy te dane w celu obsługi naszej strony internetowej i zapewnienia dostarczenia Państwu odpowiednich treści, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, utrzymania kopii zapasowych naszej strony internetowej i/lub baz danych oraz w celu umożliwienia publikacji i administracji naszej strony internetowej, innych usług online i działalności. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku mają na celu umożliwienie nam właściwego administrowania naszą stroną internetową i naszą działalnością.
Dane techniczne które obejmują dane na temat korzystania z naszej strony internetowej i usług online, takie jak adres IP, dane logowania, szczegóły dotyczące przeglądarki, długość wizyty na stronach w naszej witrynie, odsłony stron i ścieżki nawigacji, szczegóły dotyczące liczby razy korzystania z naszej witryny, ustawienia strefy czasowej i inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszej witryny. Źródłem tych danych jest nasz system śledzenia analitycznego. Przetwarzamy te dane, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i innych usług online, aby administrować i chronić naszą działalność i stronę internetową, aby dostarczać Państwu odpowiednie treści i reklamy oraz aby zrozumieć skuteczność naszych reklam. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku mają na celu umożliwienie nam właściwego administrowania naszą stroną internetową i naszą działalnością oraz rozwijanie naszej działalności i decydowanie o naszej strategii marketingowej.
Dane marketingowe, które obejmują dane dotyczące preferencji użytkownika w zakresie otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencji komunikacyjnych użytkownika. Przetwarzamy te dane, aby umożliwić Ci udział w naszych promocjach, takich jak konkursy, losowania nagród i darmowe prezenty, aby dostarczyć Ci odpowiednie treści na stronie internetowej i reklamy oraz zmierzyć lub zrozumieć skuteczność tych reklam. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na badaniu, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijaniu ich, rozwijaniu naszej działalności oraz ustalaniu naszej strategii marketingowej.
Możemy korzystać z Danych Klienta, Danych Użytkownika, Danych Technicznych i Danych Marketingowych, aby dostarczać Użytkownikowi odpowiednie treści i reklamy na stronie internetowej (w tym reklamy na Facebooku lub inne reklamy wyświetlane) oraz aby mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które serwujemy Użytkownikowi. Naszą podstawą prawną do przetwarzania danych są uzasadnione interesy, które mają na celu rozwój naszej działalności.
Na naszej stronie internetowej, oprócz innych rekomendacji, zamieszczamy również osobiste referencje zadowolonych klientów. Za Twoją zgodą, możemy opublikować Twoją opinię wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]
Nie gromadzimy żadnych Wrażliwych Danych o użytkowniku. Dane wrażliwe to dane zawierające szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne. Nie zbieramy żadnych informacji o wyrokach karnych i wykroczeniach.

ADMINISTRATOR DANYCH
Cannadoca przetwarza dane osobowe zarówno jako podmiot przetwarzający, jak i jako administrator, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Cannadoca GmbH, Niemcy, 80801 Monachium, ul. Franza-Josepha 11, telefon kontaktowy +49-89-2316-4641, e-mail: [email protected]

JAK DŁUGO OBSŁUGUJEMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta dalsze przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a Państwa dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania, który wynika z odpowiednich przepisów, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo sporu prawnego, możemy przechowywać Państwa dane dłużej, aż do upływu ustawowego terminu przedawnienia na złożenie skargi lub wniesienie powództwa i/lub do czasu wydania ostatecznej decyzji. Po usunięciu danych nasze systemy zachowają takie archiwalne informacje o Państwa transakcjach tylko w przypadku, gdy zachowanie danych jest związane np. z ewentualnymi roszczeniami, np. z tytułu ustawowej gwarancji lub w związku z obowiązującymi nas przepisami (np. okresy przechowywania danych handlowych i podatkowych).

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?
Nasza strona internetowa może być używana i odwiedzana bez konieczności informowania nas o tym, kim Państwo są. Niektóre usługi mogą jednak wymagać od użytkownika podania nam danych osobowych. Używamy informacji, które zbieramy do obsługi i utrzymania naszej strony, przetwarzania zamówień, wysyłania wiadomości marketingowych, odpowiadania na pytania i wątpliwości. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane lub w razie konieczności do celów, które są z nimi racjonalnie zgodne. Nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani żadnego rodzaju zautomatyzowanego profilowania.

JAK UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane przekazujemy firmie spedycyjnej w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od dostawcy usług płatniczych, którego wybrali Państwo w procesie składania zamówienia, ujawniamy dane dotyczące płatności zebrane w celu realizacji zamówienia bankowi, któremu zleciliśmy obsługę płatności, oraz, w zależności od przypadku, dostawcy usług płatniczych, któremu zleciliśmy obsługę płatności, lub wybranemu dostawcy usług płatniczych. Niektóre z tych danych są gromadzone przez wybranych dostawców usług płatniczych, jeśli otworzysz u nich konto. W takim przypadku podczas procesu zamawiania muszą Państwo zarejestrować się u swojego dostawcy usług płatniczych za pomocą swoich danych dostępu. W tym zakresie obowiązuje informacja o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych. Ponadto, możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych użytkownika stronom wymienionym poniżej:
Dostawcy usług, którzy świadczą usługi IT i administracji systemami;
Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele;
Organy rządowe, które wymagają od nas raportowania działań związanych z przetwarzaniem danych;
stronom trzecim, którym sprzedajemy, przekazujemy lub łączymy części naszej działalności lub naszych aktywów;
Wymagamy od wszystkich stron trzecich, którym przekazujemy Państwa dane, aby przestrzegały bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Pozwalamy takim stronom trzecim na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

W JAKI SPOSÓB I NA JAKICH TERYTORIACH I W JAKICH JURYSDYKCJACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Twoje informacje zebrane za pośrednictwem strony internetowej i platformy Cannadoca mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, Europie lub innym kraju, w którym Cannadoca lub jej spółki zależne, stowarzyszone lub dostawcy usług mają swoje placówki. Cannadoca może przekazywać informacje, które gromadzimy na Twój temat, w tym dane osobowe, do podmiotów powiązanych lub innych stron trzecich ponad granicami oraz z Twojego kraju lub jurysdykcji do innych krajów lub jurysdykcji na całym świecie. Na przykład, niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców mogą być zlokalizowani poza UE. W takim przypadku podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby Państwa prawa do prywatności były nadal chronione zgodnie z niniejszą polityką. Przekazując swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE?
Wszelkie informacje przechowywane na platformie Cannadoca są traktowane jako poufne. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpieczny sposób, a dostęp do nich ma wyłącznie upoważniony personel. Cannadoca wdraża i utrzymuje odpowiednie środki techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystywaniem, a także przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, zmianie, ujawnieniu lub dostępowi do danych osobowych bez upoważnienia. Nasi dostawcy są starannie wybierani, wymagamy od nich stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Jednakże, bezpieczeństwo transmisji informacji przez Internet lub komunikacji mobilnej nie może być zagwarantowane; wszelkie przekazywanie nam informacji o Tobie we wskazany sposób odbywa się na Twoje własne ryzyko.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Cannadoca niezwłocznie powiadomi naszych klientów zgodnie z obowiązującym prawem.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
Naszą legalną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłania Ci komunikatów marketingowych jest Twoja zgoda. Możemy wysyłać Ci komunikaty marketingowe, jeśli poprosiłeś o informacje na temat naszych towarów lub usług lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie wysyłania mu wiadomości marketingowych, korzystając z linków rezygnacji znajdujących się w każdej wysłanej do niego wiadomości marketingowej LUB wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] w dowolnym momencie. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, rezygnacja ta nie dotyczy danych osobowych dostarczonych w wyniku innych transakcji, takich jak zakupy, rejestracja gwarancji itp.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRAWEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ Z NICH KORZYSTAĆ?
Obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu obszerne prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora danych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o których informujemy poniżej:

  • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dotyczą dane
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do otrzymywania informacji
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody
  • Prawo do złożenia skargi

EGZEKWOWANIE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE, Cannadoca zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących Państwa prywatności i naszego gromadzenia lub wykorzystywania Państwa danych osobowych. Podmioty danych z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania ich danych osobowych, powinny skontaktować się z nami pod adresem: [email protected]

PRAWO DO SPRZECIWU
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez Cannadoca, nawet jeśli jest to oparte na naszych uzasadnionych interesach, wykonywaniu władzy publicznej, marketingu bezpośrednim i statystyce. Jeśli chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych, których to dotyczy, jednakże zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania, jeżeli będziemy w stanie udowodnić istotne powody, które są warte ochrony, a które przeważają nad Państwa interesami, podstawowymi prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

COOKIES
Aby uatrakcyjnić Państwa wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają one i przetwarzają specyficzne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji, jak również wartości adresu IP, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W niektórych przypadkach pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka na późniejszą wizytę na stronie). Jeśli dane osobowe są przetwarzane również przez poszczególne pliki cookie, przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy lub w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego projektowania odwiedzin strony. Zwracamy uwagę, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i mogą Państwo indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie, należy pamiętać, że niektóre części tej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo.

LINKI OSÓB TRZECICH
Niniejsza strona może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie na te linki lub umożliwienie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, zachęcamy do zapoznania się z informacją o prywatności na każdej odwiedzanej stronie.

WAŻNOŚĆ I ZMIANY POLITYKI
Wszelkie zmiany Polityki będą ogłaszane w jej zaktualizowanej wersji na tej stronie.